ساخت وبلاگ نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
خوراک آّبزیان

ماکیان البرز

خوراک آبزیان

مرحله IV رسیدگی جنسی بیضه، مبین فرآیند فعال چرخه اسپرم زایی بوده و با گسترش تقسیمات میوزی و ورود اسپرم ها به کانالهای اسپرمی همراه هست . در مرحله V رسیدگی جنسی خون ریزی گسترده ای در سطح بیضه بوقوع پیوسته، اسپرماتوزوئیدها، کانالهای اسپرمی یاور می‌باشد . در سطح V رسیدگی جنسی خونریزی گسترده ای در مرحله بیضه بوقوع پیوسته، اسپرماتوزوئیدها، کانالهای اسپرمی و عروق خونی دوچندان مشهود می‌باشد . در مرحله VI رسیدگی جنسی یاخته های بلندمرتبه پوستی فولیکولی و کانالهای اسپرمی تخلیه شده ملاحظه می گردند .بافت تمامی در تاسمای اهل ایران از سه بخش قبل (یا قدامی یا این که پرونفروز مشتمل بر دانه های مالپیگی و قطعات نفرونی)، میانی و دمی تشکیل گردیده هست .

خوراک آبزیان

نفرون ها مشتمل بر جسم دانه های مالپیگی، گلومرول ها و کپسول بومن، لوله های کلیوی با مجاری ادراری، قطعه گردنی، بخش مارپیچ، قطعه میانی و بخش مارپیچ بدور در همگی وجود داشته و در مطالعات میکروسکوپیک بافت شناسی الگوهای متفاوتی را از خویش بروز می دهند .بافت کبد هم از دستجات سولی هپاتوسیت ها، قطعه باب، مجاری صفراوی، عروق لنفاوی، مویرگهای کبدی یا این که سینوزوئید، یاخته های کوپفر و یاخته های کبدی تشکیل گردیده می‌باشد .یاخته های کبدی دارنده ساختاری تقریباً مدور سینوزوئید، یاخته های کوپفر و یاخته های کبدی تشکیل گردیده است . یاخته های کبدی دارنده ساختاری تقریباً مدور و تعدادی ضلعی بوده، دارای یک هسته کروی مشخص و معلوم با یک هستک می باشند . کانال آندوپلاسمی و دیگر اندامهای کلیدی در سیتوپلاسم آن حضور داشته و مقادیر قابل مراعات ای از چربی و گلیکوژن در سیتوپلاسم آن قابل مشاهده میباشند . بنابراین در رنگ آمیزی یاخته های کبدی تعداد زیادی از این واکوئلها ظواهر می گردند .لوزالمعده در تاسماهی اهل ایران دارای دو بخش برون ریز و داخل ریز هست بطوریکه بخش برون ریز ترشحات پانکارتیک و بخش باطن ریز (جزایر لانگرهانس) ترشح هورمونها را عهده دارا‌هستند . ساختار نامنظم هپاتوسیت ها و ساختمان آسینی های لوزالمعده در آن مشهود می باشند .بافت گوارش نیز دربرگیرنده لوله گوارشی مشتمل بر حفره دهانی، حلق، مری، معده و روده با لایه های مخاطی و ماهیچه ای است . بطوریکه لایه مخاطی دربرگیرنده پوشش مخاطی، پهنک پارین، لایه متراکم، مخاط ماهیچه ای و لایه زیر مخاطی و لایه ماهیچه ای شامل لایه ماهیچه ای طولی و غشای خونابه ای می باشد . مخاط مری در بخش گذشته دارنده پوشش مخاطی مطبق البته در بخش پسین ساده هست . یاخته های پوششی مخاط مری دربرگیرنده ماده زمینه شبه موکوس در سیتوپلاسم است، فاقد مخاط ماهیچه ای بوده و پایین مخاط ترکیبی از بافت پیوندی نسبتاً متراکم می باشد . بافت معده از دو بخش غیر وابسته با ساختار غده ای جهت انبار کردن غذا و شروع هضم شیمیایی و همچنین با ساختار غیر غده ای با لایه عضلانی قوی جهت ساخت حرکات معدی و هضم مکانیکی تشکیل شده می‌باشد .بخش های مخاطی ساده و چین خورده اند . روده هم از انتهای بخش پیلوریک معده تا مخرج گسترده بوده و شامل دوازدهه، روده پیشین، روده پسین و راست روده می باشد . دوازدهه هم چکیده از روده هست که مجاری صفراوی، پانکراس و زواید پیلوریک به آن شیوه می یابند . پوشش مخاطی روده از یک لایه منفرد یاخته های پوشش ستونی بلند تشکیل یافته و در بر گیرنده یاخته های مخاطی می‌باشد . راست روده پایانی بخش روده بوده که دریچه میان آن و روده پسین وجود دارد . مخرج هم بعنوان پایانه گشوده شوند لوله گوارش محسوب می شود . در ساختار مخاط رکتوم، اپی لیوم دربردارنده سلولهای جامی شکل میباشد و در پارین غدد لوله ای بی آلایش مشاهده گردیده اما فاقد غدد تعالی منشعب روده ای می باشند .نتایج حاصل از این تحقیق ضمن مشخص و معلوم نمودن ساختار میکروسکوپیک اندامهای موضوع مطالعه در تاسماهی اهل ایران زمنیه انجام بقیه مطالعات تخصصی مرتبط را هم آماده می سازد .


برچسب ها : خوراک آّبزیان ,
+ نوشته شده در سه شنبه 28 اسفند 1397ساعت 13:08 توسط علی پور | | تعداد بازدید : 0

بیماری زایی پوست وآبشش ماهیان


بیماری
زایی پوست وآبشش ماهیان مورد حمله این انگل واقع می شوند . ذیل حالت مطلوب محیطی تراکم فراوان محفظه استرس زا به ویکه تحمل استرس به ماهیان در طول فصل زمستان شیلودونلا به سرعت نشر کرده وسطح اعظم بدن وآب ماهی را می پوشاند . این انگل باکاهش سطح تنفسی ماهی آلوده و کثیف وتخریب بدون نقص لاملاهاوفیلامان باعث به مرگ صاحب خانه می شود .
در آلودگیهای شدید شیلودونلا باعث تحریک پوست وافزایش موکوس گردیده ولایه لزج در نقاطی از تن نمای خاکستری رنگ به پوست می دهد ولایه ای از موکوس به همراه خرده های سلولی از پوست قطع می شود . ماهیان مریض نشانه ها خفگی وعدم تعادل ولاغری را نشان می دهند وحالت کدورت چشم وساییدگی پوست را نمایان می سازند .
این انگل ساخت بیماری شیلودونلوزیس می نماید . تشخیص ای بیماری برپایه علائم بالینی ماهیان مریض ونمونه برداری مرطوب از موکوس وآبشش ماهیان انجام می گیرد . با درشت نمایی 40 انگل شیلودونلا به شکل بیضی بوده وبا ردیفهای مکه های شکمی بخوبی ازسایر تک یاختگان پوست وآبشش قطع می نماید .
در دست گرفتن
وپیشگیری وضعیت مطلوب محیطی مدیریت صحیح پرورشی غذای مناسب وکافی وجلوگیری در تراکم زیاد ماهیان از بروز همه گیریهای سنگین وزن به شدت می کاهد . کیفیت آب در اینجا اهمیت متعددی دارد . آب با مقدار ناچیز مواد آلی وضعیت را برای رشد وتکامل انگل اندک می نماید . داروها مواد شیمیایی که برای معالجه این بیماری به فعالیت می مراحل شبیه ایکتیوفیتریازیس است . ولی بعضی مواد شیمیای به طور منحصر برای معالجه این بیماری بکار می فرآیند . سولفات مس آهک بعضا سولفات نامیدها وتتراسیکلین از انواع این داروها میباشند .

خوراک آبزیان
آهک پاشی استخر به اندازه 5/2 بدن درهکتار در پیشگیری از بروز این بیماری توسط این انگل اثرگذار میباشد .
5-5
کالا ایکتیوبودو(کاستیا) ( Genus Ichthyobodo Printo , 1928 ) این انگل جزء تاککداران می‌باشد . در چرخه زندگی این جان دار دومرحله انگلی وغیر انگلی وجود دارااست که در مرحله غیر انگلی آن دارای شنای آزاد بوده وتغذیه نمی کند .
ایکتیوبودو تک یاخته گلابی شکل زیاد کوچکی هست که به وسیله موهای جارو مانندی بنام تاکک تکان می کند . کاسیتا اکثر زمان ها در سطح آبشش ها وپوست یافت می شود و دریچه ماهی نورس بیشترین اهمیت را دارد . این انگل در تحت میکروسکوپ تقریبا به میزان سلولهای پوست ماهی هست البته به خاطر حرکاتش از سلولهای پوست قابل تشخیص میباشد .
دامنه
میزبانی بین ماهیان سردآبی یا این که در آبهای سرد تمامی گیری به کاستیازیس فراوان مضاعف می باشد .
ایکتیوبودو دارنده دامنه میزبانی فراوان وسیعی است . تلفات در در میان بچه ماهیان بین 43 تا 70 درصد متغیر هست . استرس ناشی از انتقال بخصوص در نوباوه ماهیانی که از محفظه باز وارد مخزنهای داخل تالار می شوند در افزایش شدت ابتلا اثر گذار هست . به حیث می برسد ماهیان تکثیر یافته آن‌گاه از یک عفونت به یک ایمنی اکتسابی دست می یابند . بطور کلی شدت ابتلاء ماهیان در آبهای مستقر نسبت به آبهای سرازیر اکثر میباشد .
این انگل در آبهای فراتر از 25 درجه سانتی گراد مشاهده نمی شود وبچه ماهیان وماهیان جوان بخصوص در برهه زمانی زمستان گذرانی به این انگل حساستر می باشد .
تکثیر این انگل در درجات 10 تا 25 مرتبه سانتی گراد به سرعت وحتی در ظرف یک ساعت رخ می گیرد ودر حرارت پایین 10 جايگاه سانتی گراد به صورت کیستی در می آیند .
بیماری
زایی با ارتقا یافتن این انگل در آبشش ها وایجاد بیماری کاستیازیس آبشش ها متورم شده وترشحات موکوسی افزایش می یابد . در این حالت بعضی ماهیان کارکشته به مراقبت شرایط خویش در آب نبوده ونمی توانند به تراز آب بیایند ودر چهره شدت عفونت در آبششها هیپرپلازی شدید لامل های ثانویه وچسبیدن آنان به یکدیگر بطور کامل آشکار می شود . تزاید سلولهای اپیتلیال وسلولهای موکوسی سبب انسداد گردش خون ودر غایت مرگ ماهیان می شود .
درمان
گرمابه فرمالین به کارگیری از مالاپشت گرین وخشک کردن وآهک پاشی استخرها پس از استفاده برداری راههای نزاع ودرمان بیماری کاستیازیس می باشند .
6-ترماتودهای
تک میزبانه انگل آبشش ماهیان پرورشی 6-1جنس داکتیلوکیروس (Genus dactylogyrus , d .
iesing , 1850 ) این انگل وابسته به تحت جایگاه منوکن همهمه از شاخه کرمهای پهن هست که کرمی صورت بوده ودارای 7 جفت قلابک کناره ای 7جفت قلاب میانی و2-1 جفت رابط میانی در دیسک چسبنده خویش هست وبه راحتی به وسیله وجود دو جفت رنگدانه سیاه اساسی به نوروفروغ در انتهای قدامی ونیز غدد ویتلین جانور در محوطه بطنی از بقیه محصول ها تفریق می شود . گونه های متفاوت این فرآورده به وسیله صورت واندازه اندام جفتگیری ونیز مقدار قلاب میانی وقلابکهای کناره ای از یکدیگر متمایز می شوند .
دامنه
میزبانی گونه های محصول داکتیلوکیروس که انگل آبشش ماهیان هستند به گزینش صاحبخانه خویش بطور مخصوص عمل می کند .
جور های دارای اهمیت محصول داکتیلوکیروس در ماهی کپور عادی عبارتند از: –
داکتیلوکیروس اکستنسوس –
داکتیلوکیروس آنکوراتوس –
داکتیلوکیروس ساهوانزیس –داکتیلوکیروس
واستاتور –گونه
دارای اهمیت کالا داکتیلوکیروس در ماهی آمور عبارت می‌باشد از : –داکتیلوکیروس
لاملاتوس گونه
های کالا داکتیلوکیروس در ماهی فیتوفاگ وبیگ هد عبارتند از : -داکتیلوکیروس
نوبیلیس داکتیلوکیروس ایهرانزیس داکتیلوکیروس آریستیک در آبشش ماهی سرگنده -داکتیلوکیروس هیپوفتالمیک در آبشش ماهی کپور نقره ای .
بیماری
زایی داکتیلوکیروسها با ایجاد آسیب های وارده کار آبشش را مختل کرده ودر سود عمل جذب اکسیکن بخوبی انجام نمی گیرد که ممکن است منجر مرگ ماهی شود .
پیشگیری
کم آب کردن استخرها پس از صید ماهیان در پایان هر عصر وضد عفونی بستر به وسیله آهک وجلوگیری از ورود آلودگی به مزرعه رشد ماهی از راههای پیشگیری میباشند .


برچسب ها : خوراک آّبزیان ,
+ نوشته شده در يکشنبه 19 اسفند 1397ساعت 10:28 توسط علی پور | | تعداد بازدید : 3